Undgå magtanvendelse i psykiatrien på kursus

Når man arbejder med særligt udsatte eller sårbare borgere, så kan man ikke altid benytte sig af de samme metoder, som man ville med de fleste andre mennesker. For det, der måske virker for mange, vil ikke nødvendigvis virke her. Men derfor er det også vigtigt at have de rigtige værktøjer at trække på, så interaktionen forbliver rolig. Desværre sker det nogle gange, at der kan opstå konfliktfyldte situationer. Og her er det især vigtigt, at du ved, hvordan du undgår at eskalere konflikten. Det kan du blive bedre til på magtanvendelse psykiatrien kursus.

Håndter konflikter korrekt

Mellem mennesker kan det nogle gange være umuligt at undgå konflikter, også selvom det måske er det sidste, man ønsker. For med eller uden en diagnose så er vi mennesker bare forskellige. Men når du står med ansvaret for en særligt sårbar borger, så er det også dit ansvar at vide, hvordan du håndterer konflikten. Målet er ikke altid at undgå konfrontation, men at holde konflikten nede og måske i nogle tilfælde afværge den.

I den forbindelse er det vigtigt at undgå magtanvendelse i psykiatrien. Det kan du blive bedre til på et Low Arousal-kursus. Her lærer du at hjælpe de udsatte borgere til at minimere den stress, der kan føre det problematiske situationer. På den måde kan borgeren bedre håndtere de udfordringer, de står overfor.

Tålmodighed og kompetencer

Når du står med denne form for ansvar, så vil det også kræve en del af dig. Din håndtering kan ikke bare bero på din intuition, fordi den sårbare borger ikke nødvendigvis vil kunne se på tingene på samme måde som dig. Derfor er noget af det vigtigste for dig, at du værner dig med tålmodighed. Og så er det altså også vigtigt, at du lægger tid i at tillære dig de fornødne kompetencer til at håndtere konflikter.