Glade medarbejdere er kernen i en succesfuld virksomhed – styrk glæden med et foredrag om trivsel på arbejdspladsen

Den enkelte medarbejders glæde og trivsel på arbejdspladsen spiller en afgørende rolle for virksomhedens fremdrift. Vi er helt enkelt langt mere produktive og engagerede, når vi har det godt på jobbet. Derfor er det også enormt vigtigt at sætte ind, hvis trivslen halter, både for virksomhedens resultater og for medarbejdernes mentale sundhed–men hvordan gøres det bedst? Et lærerigt foredrag om trivsel på arbejdspladsen kan være den helt rigtige løsning.

Et foredrag om trivsel på arbejdspladsen øger fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Vores mentale trivsel er central for vores generelle sundhed, og trives du ikke på din arbejdsplads, kan det gå hårdt ud over dit psykiske helbred. Det er derfor enormt vigtigt at både ledelse og medarbejdere får større fokus på at bidrage til et sundt og positivt arbejdsmiljø og en øget arbejdsglæde. Trivsel på arbejdspladsen er nemlig et fælles ansvar.

Det hele begynder med det psykiske arbejdsmiljø, og her kan et foredrag om trivsel på arbejdspladsen af John Harmsen give jer de værktøjer, I har brug for til at skabe en inspirerende og positiv arbejdsplads.

Et foredrag om trivsel på arbejdspladsen bliver tilpasset jeres arrangement og sætter bl.a. fokus på, hvad en god kollega er, hvordan I får et bedre sammenhold på tværs af teams, og hvordan I kommer brokkekulturen til livs, så I i stedet fokuserer på det, I har indflydelse på. De lærerige værktøjer serveres med både seriøsitet og humor, så alle er engagerede hele vejen igennem.

Trivsel på arbejdspladsen skaber bedre resultater

Der er mange gode grunde til at få hjælp til at øge medarbejdernes glæde med et foredrag om trivsel på arbejdspladsen. God trivsel bidrager f.eks. til større engagement, bedre samarbejde og dialog samt mindre stress og sygefravær–og den øgede trivsel vil hurtigt afspejle sig i virksomhedens resultater.

For at forebygge mistrivsel, der nedbryder arbejdsmiljøet, er der flere tiltag, der kan gøres. Det er bl.a. vigtigt at medarbejderne har gode relationer til hinanden, får tid og plads til at løse opgaver og får anerkendelse og konstruktiv feedback. Mental sundhed er lige så vigtigt som fysisk sundhed. Medarbejderne bør derfor altid støttes i at tage vare på egen mentale trivsel.

Med et foredrag om trivsel på arbejdspladsen får I redskaber og værktøjer til øget mental velbefindende, der let kan implementeres i arbejdsdagen. Et lærerigt foredrag om trivsel på arbejdspladsen løfter tungt stof til et let spiseligt niveau, så deltagerne får motivation til at gå nye veje.