Få advokathjælp til samværssager

Ifølge forældreansvarslovens har et barn ret til begge sine forældre. Samværssager behandler barnets rettigheder til at se den forælder, som barnet ikke bor sammen med.

Som udgangspunkt er det begge forældres ansvar, at barnet kan se begge forældre. Hvis der opstår uenigheder mellem forældrene, så tages det op i en samværssag.

Samværssager kan være svære at mestre alene. Derfor er det fordelagtigt at anskaffe sig en advokat med speciale i sager om samvær, hvis det er aktuelt for dig.

Når samværssager tages op

I de fleste tilfælde aftaler man som forældre indbyrdes, hvordan samværet med barnet skal foregå. Det kan for eksempel være, at barnet har samvær med den ene forælder hver anden weekend og ellers bor fast hos den anden.

Aftalen, som laves indbyrdes mellem forældrene, skal skrives ned og underskrives af begge parter.

Hvis der af én eller anden grund opstår uenigheder mellem jer, så tages samværssagen op i Familieretshuset. Familieretshuset sender jer et spørgeskema, som skal udfyldes og indsendes. Derefter vil begge parter blive indkaldt til et møde.

Samværssager kan være svære at navigere på egen hånd. Derfor kan du hos Samværsadvokaten få hjælp fra en advokat med speciale i sager om samvær.

Få hjælp og rådgivning til din sag

Samværsadvokaten er et bureau, som består af et professionelt team af advokater med mange års erfaring inden for samværssager. De står klar til at rådgive dig med det samme, når sagen tages op.

Samværsadvokaten hjælper med at finde en samværsmodel, som passer til den givne situation. De kan hjælpe forældrene med at opnå enighed omkring situationen og udfærdige et samværsdokument, som underskrives af begge parter.

Hvis uenighederne stadig fortsætter, kan Samværsadvokaten også hjælpe dig med at klage, hvis ikke du er enig i den afgørelse, som Familieretshuset når frem til.

Sådan får du hjælp i din samværssag

Hvis du har problemer med samvær, din bopæl eller aftaler om forældremyndighed, kan du kontakte Samværsadvokaten. Det giver dig en god samarbejdspartner, som kan hjælpe dig gennem den svære proces.

Du kan vide dig sikker på, at det altid er barnets trivsel, som er i fokus. Advokaterne arbejder for barnets rettighed til at have samvær med begge forældre.

Du kan lynhurtig komme i gang ved at oprette dig som klient på deres hjemmeside, så du kan booke dit første møde. Du vil blive indkaldt efter kort tid, så din samværssag kan blive behandlet hurtigst muligt.